cz | en | de
Vytisknout stránku
Nachrichten

21.august 2019 16:43:02
Dovolujeme si informovat pacienty Ambulace Turnov- psychiatrie pro dospělé MUDr. Zdena Stegerová, že ambulace bude ukončovat svoji činnost k 31.12.2019 z důvodu odchodu lékařky do důchodu.
Výpisy z dokumentace pro pacienty k registraci v jiných psychiatrických ambulancích budou vydávány od ledna 2020 vždy v pondělí , v čase 13-16 hod. po předchozí telefonické domluvě na tel. 606 038 801.
děkujeme za pochopení
..více
Unsere Partner
Přehrát na YouTube

Ambulanz Turnov

Údaje o registraci:
registrace Krajským úřadem Libereckého kraje pod č.j. OZ 266/2009/SPO/R ze dne 29.7. 2009
jako nestátní zdravotnické zařízení.

V ambulanci Turnov je poskytována komplexní psychiatrická péče dětí i dospělých

Adresa a kontakty zde.

Ordinační hodiny

Po 13- 17 hod.  MUDr. Martina Stegerová-  děti a dorost

Út  8- 11.30         MUDr. Zdena Stegerová - dospělí
St   8-16.30          MUDr. Zdena Stegerová - dospělí

Smluvní pojišťovny


VZP                  dospělí a děti

Vojenská ZP dospělí a děti

ZP Škoda       dospělí a děti

CPZP               děti

OZP                  děti

ZPMV              děti

V ambulanci neposkytujeme nadstandardní výkony.

Lékaři
MUDr Zdena Stegerová
psychiatr

MUDr. Martina Stegerová

psychiatr, dětský a dorostový psychiatr


Zdravotní sestra
Eva Konopáčová


Stížnosti

Dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů, proti postupu poskytovatele při poskytování zdravotních služeb nebo proti činnostem souvisejícím se zdravotními službami může podat stížnost: pacient, zákonný zástupce pacienta, osoba blízká v případě, že pacient tak nemůže učinit s ohledem na svůj zdravotní stav nebo pokud zemřel, nebo osoba zmocněná pacientem.

Stížnost se podává nejprve poskytovateli zdravotních služeb, proti kterému směřuje.

Pokud osoba, která podala poskytovateli stížnost (dále jen „stěžovatel“), s jejím vyřízením nesouhlasí, může podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který tomuto poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb a uvede důvody nesouhlasu s vyřízením stížnosti poskytovatelem.

V případě, že bude stížnost zaslána nejprve správnímu orgánu, bude postoupena k šetření příslušnému poskytovateli zdravotních služeb.